Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Bị bao vây lâu đài (Beleaguered Castle) Quy tắc ẩn sỉ<< Batsford (Batsford) | Bị bao vây lâu đài thêm (Beleaguered Castle Plus) >>

Còn được gọi là:
    Vây hãm (Laying Siege)
    Sự giả đò trận chiến (Sham Battle)

Điều này có nguồn gốc như xa trở lại như "La Forteresse" bởi Lady Cadogan trong năm 1870. Nó được gọi là "Fort" trong bộ sưu tập Cavendish trong năm 1890. Nó được gọi là "Beleaguered Castle" trong bộ sưu tập người Mỹ bởi William Dick.

Bị bao vây lâu đài (Beleaguered Castle solitaire)

1 bộ bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 8 cọc.
Bài có thứ tự giảm dần. Bất kỳ biểu tượng bài.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.
Bạn có thể di chuyển một bài, cộng với bài khác cho tất cả các tế bào có sản phẩm nào.

Nền tảng: 4 cọc.
Một bài được di chuyển sang cọc hàng.
Bài có thứ tự tăng dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Các biến thể:
    Bị bao vây lâu đài thêm (Beleaguered Castle Plus) | Đường phố và ngõ hẻm (Streets and Alleys) | Thành luy (Citadel)

Bị bao vây lâu đài (Beleaguered Castle solitaire)

Bị bao vây lâu đài (Beleaguered Castle solitaire)

Bị bao vây lâu đài (Beleaguered Castle solitaire)

Quay lại đầu trang