Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Vị thành niên (Juvenile) Quy tắc ẩn sỉ<< Trí thông minh (Intelligence) | Vua Albert (King Albert) >>

Vị thành niên (Juvenile solitaire)

2 sàn của bài
Mục tiêu: Hủy bỏ tất cả các bài.

Hoạt cảnh: 16 cọc.
Di chuyển một bài trên bài khác, nếu các con số kết hợp để bằng 14. Bất kỳ biểu tượng bài.
Bạn không thể di chuyển bài cho một đống rỗng.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Dự trữ: Một bài đống. 8 bài.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Vị thành niên (Juvenile solitaire)

Vị thành niên (Juvenile solitaire)

Vị thành niên (Juvenile solitaire)

Quay lại đầu trang