Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Thượng phụ (Patriarchs) Quy tắc ẩn sỉ<< Parisienne (Parisienne) | Nhìn trộm (Peek) >>

Thượng phụ (Patriarchs solitaire)

2 sàn của bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Dự trữ: 9 cọc.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Chứng khoán: 87 bài.
Một bài được chuyển đến các lãng phí.
Một bài được tự động chuyển đến một đống trống trong dự trữ.

Lãng phí: Vứt bỏ cọc.
Chỉ có chứng khoán có thể di chuyển bài ở đây.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Nền tảng: 4 cọc.
Một bài được di chuyển sang cọc hàng.
Bài có thứ tự tăng dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Nền tảng: 4 cọc.
Một bài được di chuyển sang cọc hàng.
Bài có thứ tự giảm dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Bạn có thể tái chế bài một lần nữa một lần.
Các bài được thu thập từ đây: lãng phí

Thượng phụ (Patriarchs solitaire)

Thượng phụ (Patriarchs solitaire)

Thượng phụ (Patriarchs solitaire)

Quay lại đầu trang