Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

Trang chủ | Tải về | Trò chơi | Tính năng | Thư viện | Hỗ trợ | Dịch
Giải đấu (Tournament) Quy tắc ẩn sỉ<< Ngón tay cái và túi (Thumb and Pouch) | Cây chia ba (Trefoil) >>

Các cọc dự trữ được gọi là "kibitzers", và những đống hoạt cảnh được gọi là "dormitzers". Sự thay đổi này của "La Nivernaise" là bởi Morehead + Mott-Smith. Nó cho phép bạn xem tất cả các bài hoạt cảnh.

Giải đấu (Tournament solitaire)

2 sàn của bài
Mục tiêu: Di chuyển tất cả các bài ở đây: nền tảng

Hoạt cảnh: 6 cọc.
Chỉ có chứng khoán có thể di chuyển bài ở đây.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Dự trữ: 8 cọc.
Một bài cơ sở sẽ luôn luôn được đặt ở đây.
Bạn có thể chọn và di chuyển các bài hàng đầu.

Chứng khoán: 72 bài.
Di chuyển 4 bài cho mỗi đống trong hoạt cảnh.
Một bài được tự động chuyển đến một đống trống trong hoạt cảnh.

Nền tảng: 4 cọc.
Bài có thứ tự tăng dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Nền tảng: 4 cọc.
Bài có thứ tự giảm dần. Biểu tượng bài phải được như vậy.

Bạn có thể tái chế lại bài 2 lần.
Các bài được thu thập từ đây: hoạt cảnh

Đây là một biến thể của:
    La Nivernaise (La Nivernaise)

Sự khác biệt:
    Các cọc hoạt cảnh được xử lý mặt lên, và lây lan ra thành các cột.

Giải đấu (Tournament solitaire)

Giải đấu (Tournament solitaire)

Giải đấu (Tournament solitaire)

Quay lại đầu trang