Xolitaire logo العربية | বাংলা | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | فارسی | Français | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국의 | Nederlands | ਪੰਜਾਬੀ | Język Polski | Português | Русский | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | 简体中文 | 繁體中文

首页 | 下载 | 游戏 | 功能 | 画廊 | 支持 | 翻译

要打听语言翻译,请到这里: 翻译

我们试图支持多语言。 然而,英语是唯一的语言,我们可以理解。 “谷歌翻译”,将用于所有其他语言。 如果你能,请使用英语。 非常感谢!


帮助我们能够帮助你

为了获得最好的帮助,请提供以下信息:
如果你有一个问题,请提供详细的信息。 “这是行不通的”,是没有足够的信息。 最好的帮助来自理解您的问题。 😉

xolitaireaescapedivisiondt cm
隐私政策